św. Jadwiga

Eucharystia

     Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się podczas katechezy szkolnej, a w klasie drugiej, także podczas katechezy parafialnej. Odpowiednie spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywają się wówczas w kościele lub sali parafialnej, najczęściej raz w miesiącu, o czym informowane są dzieci w szkole oraz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

     Pierwsza komunia św. udzielana jest podczas uroczystej liturgii w jedną z niedziel maja, a dokładna data jest ustalana do końca roku kalendarzowego.

"Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską." (Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium 10).

     W naszej parafii Msze św. odprawiane są w następującym porządku:
Niedziela:
kościół św. Jadwigi: 9.00; 12.00; 19.00
kościół św. Jerzego: 9.00; 10.30; 12.00; 18.00
kościół MB w Łęcznie: 10.30

Dzień powszedni:
kościół św. Jadwigi (środa, czwartek, piątek, sobota): 17.00 (czas zimowy); 19.00 (czas letni)
kościół św. Jerzego (codziennie): 18.00

Facebook