św. Jadwiga

Chrzest

Jest pierwszym sakramentem, który wprowadza w życie chrześcijańskie i jest bramą Kościoła. "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy - będzie potępiony" - mówi Chrystus.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY MÓC OCHRZCIĆ DZIECKO?

     Prosząc o chrzest dziecka, katoliccy rodzice zobowiązują się do wychowania go w tej wierze, i dlatego sami powinni być autentycznymi świadkami wiary Kościoła: uczestniczyć w życiu sakramentalnym, wypełniać inne zobowiązania religijne, itp. Podczas obrzędu chrztu św. publicznie wyrzekają się szatana i jego pokus oraz wyznają wiarę w Chrystusa i Kościół. Czymś sprzecznym z obrzędem chrztu św. byłoby świadome i dobrowolne trwanie w grzechu, np. związek rodziców bez ślubu kościelnego.

     Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest liturgia Mszy św. Wówczas cała wspólnota kościelna uczestniczy w tym radosnym obrzędzie. W naszej parafii dzieje się to zwyczajnie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca: w obu naszych kościołach o godz. 12.00. (w kościele NMP w Łęcznie - o 10.30).

     Aby zapisać dziecko do chrztu, prosimy oboje rodziców o zgłoszenie się do biura parafialnego, co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu św., z aktem urodzenia dziecka. Ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka, dlatego to oni są właściwymi petentami (a nie inni krewni).

     W parafii udzielany jest chrzest św. tylko własnym parafianom, w każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu św. w innej parafii.

     Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 15 r. życia, otrzymały sakrament bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami (przystępującymi regularnie do sakramentów św.). W związku z powyższym, nie mogą nimi być osoby, które np. żyją w niesakramentalnym związku.

     Kandydaci na rodziców chrzestnych nie będący mieszkańcami naszej parafii, muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania.

     Przed udzieleniem chrztu św., rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w jednym spotkaniu przygotowawczym, oraz do duchowego przygotowania się poprzez sakramentalną spowiedź.

     Składana jest dobrowolna ofiara.

Facebook